لاوان.jpg 

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت شیمیایی لاوان

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
ناصر پیوندی حسن جهان دفاعی محمدحسن کشوری راستی عبدارضا نادری شهروز معنوی سعید یارمحمدی
نماینده شرکت پتروفرهنگ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی سبلان نماینده شرکت صنایع پتروشیمی دنا نماینده شرکت انرژی سپهر نماینده شرکت پتروشیمی شازند


 

​​شرکت شیمیایی لاوان


 

  • مکان: فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه انرژی پارس (عسلویه)
  • وضعیت: مطالعات اولیه
  • صاحبان لیسانس: آمونیاک شرکت HEDCO ایران و اوره شرکت Stamicarbon هلند
  • نظام اجرایی پروژه: EPCF
  • مهندسی اصولی: -
  • پیمانکار: کنسرسیوم همپا و هدکو
  • میزان سرمایه گذاری: 696 میلیون دلار
  • IRR:
  • میزان پیشرفت واقعی:

 
خوراک
میزان (میلیون نرمال متر مکعب در سال)محل تامین​
گاز طبیعی
601
پتروشیمی دماوند

 
محصول
میزان - میانی (هزار تن در سال)میزان  نهایی (هزار تن در سال)
آمونیاک
67669
اوره
-1073

 


 

 

​​