​​​​هیات مدیره.jpg

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت شیمیایی لاوان

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
ناصر پیوندی حسن جهان دفاعی محمدحسن کشوری راستی عبدالرضا نادری شهروز معنوی سعید یارمحمدی
نماینده شرکت پتروفرهنگ نماینده شرکت صنایع پتروشیمی سبلان نماینده شرکت صنایع پتروشیمی دنا نماینده شرکت انرژی سپهر نماینده شرکت پتروشیمی شازند

​​