​​​​​منشور اخلاقی

ما راسخانه بر این باوریم که ایجاد و توسعه کسب و کار شرکت انرژی سپهر تلاشی است پویا، جمعی و چند جانبه که در راستای منفعت رسانی به کلیه ذی نفعان شرکت صورت می گیرد. در چنین نگرشی به کسب و کار و تحقق مستمر و مس​تدل نیازها، خواست ها و انتظارت سهامداران تنها از طریق فعالیت هایی که منجر به کسب رضایت سایر ذی نفعان، منجمله مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان، جامعه و اعتبار دهندگان گردد، حاصل می شود.

از این رو ما همواره در کلیه فعالیت هایمان که به منظور تحقق انتظارات ذی نفعان می باشد. رعایت اصول زیر را در تعامل با تک تک آنها بر خود واجب و ضروری می دانیم :

tick-inside-circle.pngاحترام به حقوق و کرامت انسانی

 • square2.png​ما معتقدیم که انسان ها داری کرامت ذاتی هستند و با حکت بالغه خداوند بوجود آمده اند. از این رو در روابط و تعاملاتمان به جایگاه متعالی انسان توجه کرده و به حقوق آنها احترام می گذاریم
 • square2.pngما قائل به احترام متقابل به نهادهای ذی نفع در امور نفت، گاز، پتروشیمی و فراوردهای آن بوده و حافظ حریم و رازدار رقبا هستیم.
tick-inside-circle.pngعدالت و عدم تبعیض
 • square2.pngما در انجام فعالیت ها و مراوده ها به دور از هرگونه تبعیض و روابط خیشاوندی، قومی، ملی، نژادی، مذهبی و غیره.. رفتار می کنیم و معتقدیم تصمیمیات و اقدامات ما متاثر از عدالت است.
 • square2.pngما بر اساس اصل انصاف و برابر در ارتقاء پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی عملکرد تاکید نموده و اهداف و استراتژی های خود را بر مبنای عدالت تعریف می کنیم.
tick-inside-circle.pngتضارب آرا و آزاد اندیشی
 • square2.pngما بر این باوریم که تضارب آرا و آزادی  اندیشه موجب تصمیم گیری بهینه و کاهش اثرات منفی می گردد.
tick-inside-circle.pngتعهد و وفاداری
 • square2.png​ما نسبت به تامین انتظارات منطقی کلیه ذی نفعان وفاداریم و به کلیه تعهدات خود در قبال آنان پایبندیم
 • square2.pngما نسبت به شرکت خود و اهداف، ماموریت ها و ضوابط آن متعهد بوده و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق و ماموریت های شرکت می کوشیم
 • square2.pngما نسبت به شغل و حرفه ی خود احساس هویت و وابستگی می کنیم
tick-inside-circle.pngصداقت و شفافیت 
 • square2.png صداقت و شفافیت کامل در کلیه تعاملات، فعالیت های معاملاتی، قراردادی و پرهیز از رقابت های ناسالم از ارزش های رفتاری ماست.
 • square2.pngما در کلیه فعالیت های معاملاتی و قراردادی خود از اصل شفافیت پیروی نموده و از اجرای مبادلات غیر شفاف و رقابت ناسالم به صورت جدی پرهیز می کنیم.
 • square2.pngما تمامی اطلاعات مربوط به به امور و فرایندهای جاری شرکت (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مققرات و ضوابطدر اختیار ذی نفعان قرار می دهیم. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرایندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی ما به ذی نفعان و مراجع ذی صلاح را فراهم می آورد.
tick-inside-circle.pngتشریک مساعی
 • square2.png​ما معتقدیم برای که برای بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیت های خود بایستی از مشارکت افراد داخل و خارج شرکت در تصمیم گیری های کلان بهره ببریم
 • square2.pngما همیشه از افراد در مورد تصمیماتی که بر کار انها تاثیرگذار است نظر خواهی می کنیم.
tick-inside-circle.pngحسن خلق
 • square2.png​ما ایمان داریم که کلام نرم، فتار شایسته، گفتار مودبانه و جادبه دار، حلم و بردباری و چهره گشاده و بشاش از رموز موفقیت در ارتباطامان با دیگران است.
tick-inside-circle.png​مسئولیت پذیری
 • square2.png​​ما معتقدیم که نسبت به توسعه صنعت انرژی و ارتقاء تولید و خدمات در جامعه مسئولیم.
 • square2.pngهمواره دقت داریم که محیط زیست امانتی متعلق به نسل هلی آینده و در دست ماست که می بایست مسئولانه در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم
 • square2.pngما در انجام وظایف خود و در قبال رسیدن به تعالی سازمان مسئولیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام می دهیم.
​​