​​​هیات مدیره.jpg

​​

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره قطب پتروشیمی سپهر لاوان

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو
حسنعلی عموچی محمد شرفشاهی سعید پارسافر محمداسماعیل متینی
نماینده شرکت دنا نماینده انرژی سپهر نماینده شرکت سبلان