​​​​هیات مدیره.jpg

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سیراف انرژی

مدیر عامل رئیس نایب رئیس عضو عضو عضو
سید اسماعیل موسوی ترشیزی محب اله دولت زاده جمشیدی سبزکار محمد بیرمی محسن فراهی حسین اشرف زاده
نماینده شرکت سبلان نماینده انرژی سپهر نماینده شرکت سکو نماینده شرکت لاوان نماینده شرکت دنا